Start JUTROBiuro Rachunkowe Bilans bilans spółki Giełda Bilans jonowy wody Biuro Nieruchomości -Łobez Biznes plan Biura nieruchomości Biuro turystyczne Beskidy Bielsko bizantyński czy bizantyjski biznes plan gotowce biznes plan szablon Biologia Nowa Era Program komedia rosyjska ninoczka
A jak zlapia GROM ?

lotniska anglii
 

JUTRO

Temat: Hurtownia/sklep internetowy/import
Gotowy wniosek Unijny dla firm!!!
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007-2013

Priorytet 1.
Działanie 1.1
Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Wniosek pisany dla jednej z dolnośląskich hurtowni ( rozbudowa i inwestycja), kwota projektu ponad 900.000 tys.
Posiada wzorcowe dane ( opis projektu,realizację,streszczenie, innowacje ,biznes plan,bilans, koszty, monitoring,wskaźniki itd)
Nie złozony z powodu wycofania się banku z promesy kredytowej.

W I kw.2009 zostaną ogłoszone kolejne nabory do IG, wniosek po godzinnej przeróbce i naniesieniu swoich danych można złożyć do konkursu dla mikro i MŚP oraz innych.

W cenie zawarto: Wersję elektroniczną wniosku ( 50 stron) bez danych umozliwiających identyfikację beneficjenta.
Nie zawiera również załączników ( ochrona środowiska ,pomoc publiczna i inne . to już każda firma dopasowuje do siebie)

Piszę również wnioski na zamówienie z POKL.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=9848Temat: Napiszę biznes plan, wypełnie wniosek
Witam

Zajmuje sie pisaniem biznes planów, wypełnianiem wniosków i jestem dobry w tym co robię. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim projektem prosze o kontakt. Poniżej prezentuje skrócony cennik moich usług:

1. Prosty prospekt biznesowy:
- ogólny zarys koncepcyjny danego przedsięwzięcia;
- objętość: do 16 str.;
- prosta analiza SWOT oraz analiza finansowa
- cena: do 250 PLN.

2. Standardowy biznes plan (kredyty, dotacje, pożyczki itp.):
- kompleksowy opis danego przedsięwzięcia;
- zestaw analiz finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe)
- analiza SWOT, otoczenia konkurencyjnego, analiza czynników ryzyka;
- objętość: do 30 str.;
- cena: 250-600 PLN.

3. Rozbudowany biznes plan firmy (inwestorzy, partnerzy finansowi):
- kompleksowy opis danego przedsięwzięcia wraz z charakterystyką scenariuszową w ujęciu wieloaspektowym;
- zestaw analiz finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe);
- wskaźniki rentowności, opłacalności, płynności w ujęciu scenariuszowym.
- analizy: potencjału tragicznego, inwestycyjnego; makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego, SWOT, czynników ryzyka, wrażliwości;.
- objętość: do 60 str.
- profesjonalna szata graficzna i introligatorska;
- cena: od 600 PLN;

Istnieją następujące formy kontaktu ze mną:
~ e-mail: dotacje z Urzędu Pracy i Unii Europejskiej.

Pozdrawiam
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=4283


Temat: Jak napisać Biznes Plan
Bardzo często zmuszeni jesteśmy wykonać biznes-plan i wtedy zaczynają się schody. Szukamy w Google, szukamy w literaturze …coś znajdujemy i stwierdzamy…, że „wiemy, że nic nie wiemy”. A dlaczego nic nie wiemy po przeczytaniu paru artykułów i przejrzeniu paru podręczników? Bo zdecydowana większość autorów, to teoretycy, którzy nie wykonali w życiu żadnego biznes-planu.

Celem biznes-planu jest ocena opłacalności oraz ryzyka inwestycji, którą chcemy realizować i wykonujemy go zazwyczaj przed podjęciem decyzji o realizacji ocenianej inwestycji. Biznes-plan powinien dać nam odpowiedź o zasadności podjęcia lub zaniechania inwestycji. W przypadku zaciągania kredytu bank wymaga nierzadko biznes-planu, ale często biznes-plan potrzebujemy, żeby przekonać udziałowców lub akcjonariuszy do zainwestowania ich prywatnych pieniędzy, a często pozyskujemy kapitały zarówno z prywatnych pieniędzy jak i z kredytów.

Im wyższe kwoty pozyskiwanych na inwestycje kapitałów, tym bardziej rozbudowany biznes-plan. Przy kwotach kredytu rzędu 50 tys. PLN banki często nie wymagają z reguły biznes-planów, a jedynie prostych wniosków kredytowych, które wypełnia się niemalże od ręki.

Nagminnym błędem popełnianym przez właścicieli małych firm, zwłaszcza tych funkcjonujących od niedawna jest pytanie na forum: Co powinien zawierać biznes-plan? Przed zadaniem takiego pytania polecam wizytę w banku i konkretne przedstawienie sprawy. W banku, który nie lubi tracić klienta otrzymacie wykaz wymaganej przez bank dokumentacji kredytowej oraz wszystkie niezbędne informacje. Dobrą metodą jest odwiedzenie kilku banków i porównanie ofert oraz zakresu wymaganej dokumentacji. Już na tym etapie często będzie widoczne, które z banków chcą pozyskać nowego klienta.
Jedną z podstawowych informacji, które musi zawierać biznes-plan jest prognoza finansowa. Czasami wystarcza rachunek wyników, ale czasami trzeba sporządzić również bilans aktywów i pasywów. Przy tych najprostszych biznes-planach wystarcza zwykle rachunek wyników. Rachunek wyników to różnica między przychodami oraz kosztami.
Istotną sprawą jest wykonanie prognozy finansowej w taki sposób, by zakładane wartości przychodów oraz kosztów były jak najbardziej prawdopodobne. Jeśli firma działa od kilku dni i nie ma zamówień i nic prawie nie sprzedaje, to zakładanie wartości przychodów odbiegających od dotychczasowych realiów mija się z celem. Jeśli natomiast firma funkcjonuje od dłuższego czasu ma stałych klientów, wykazuje zysk, wartość sprzedaży jest stabilna lub wzrasta wówczas wiarygodną prognozę przychodów i kosztów można bez większego trudu wykonać.

Jeśli zatem wybieracie się do banku po kredyt dla firmy, która dopiera zaczyna lub dopiero zacznie działalność nie powinniście być zdziwieni odmową udzielenia kredytu. Banki bardzo rzadko udzielają kredytów firmom, które funkcjonują krócej niż sześć miesięcy, a często wykazują przy tym straty. Jednakże wyjątki od tej reguły czasami się zdarzają.
Następną istotną częścią biznes-planu jest analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron inwestycji, czy przedsięwzięcia oraz analiza szans i zagrożeń. Pozornie może się wydawać, że jest to łatwe, ale w praktyce okazuje się, że jest to najtrudniejsza część biznes-planu. Nawet osoby zajmujące się analizami SWOT zawodowo popełniają błędy myląc przy tym mocne strony z szansami oraz słabe strony z zagrożeniami. Nawet jeśli bank nie wymaga od nas analizy SWOT warto taką analizę zrobić na własny użytek po to, by w planie marketingowym wykorzystać efektywnie wszystkie mocne strony oraz szanse, minimalizując słabe strony oraz zagrożenia. Profesjonalne i rozbudowane biznes-plany posiadają oceny punktowe biznes-planu, także w segmencie analizy SWOT. Poszczególne kryteria ocen posiadają często wagi dla poszczególnych kryteriów .

Jak wykonuje się ocenę finansową inwestycji?
Prognoza finansowa w postaci rachunku wyników oraz bilansu jest oceniana wg kryterium wartości bieżącej netto. Jest to metoda dynamiczna, uwzględniająca znaczenie czasu. Polega na dyskontowaniu przyszłych strumieni pieniężnych rozpatrywanej inwestycji i aby inwestycja okazała się opłacalna wartość bieżąca netto musi być większa lub równa od zera. Jest to zagadnienie ekonometryczne z wartości pieniądza w czasie i osoby znające temat nie powinny mieć problemów z obliczeniem wartości bieżącej netto, ale przy prostym biznes-planie wystarczy wiarygodna prognoza finansowa, a na jej podstawie bank sobie policzy wartość bieżącą netto. Bezpieczniej jest jednak samodzielne przeliczenie wartości bieżącej netto, by upewnić się czy faktycznie nasza inwestycja jest opłacalna.

Jeśli macie jakieś problemy z waszymi biznes-planami napiszcie na forum. Chętnie odpowiem.

Mariusz Czerwińki
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=10235